ศูนย์วัยทอง

ศูนย์วัยทอง

“วัยทอง” เป็นได้ทั้งหญิงและชาย เมื่อคนเราอายุย่างเข้าสี่สิบตอนปลาย ซึ่งหลายคนอาจพบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับตนเองมากมาย บางรายต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ในขณะที่บางรายสามารถผ่านวัยนี้ไปได้อย่างราบรื่น

“ศูนย์วัยทอง” โรงพยาบาลยันฮี มีบริการให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้าสู่ระยะวัยทอง การดูแลตนเอง การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาภาวะขาดฮอร์โมน รวมถึงการพิจารณารักษาด้วยการใช้ฮอร์โมน โดยสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons