chat

ศูนย์วัยทอง

ศูนย์วัยทอง

” วัยทอง ” เป็นได้ทั้งหญิงและชาย เมื่อคนเราอายุย่างเข้าสี่สิบตอนปลาย ซึ่งหลายคนอาจพบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับตนเองมากมาย บางรายต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ในขณะที่บางรายสามารถผ่านวัยนี้ไปได้อย่างราบรื่น

“ศูนย์วัยทอง” โรงพยาบาลยันฮี มีบริการให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้าสู่ระยะวัยทอง การดูแลตนเอง การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาภาวะขาดฮอร์โมน รวมถึงการพิจารณารักษาด้วยการใช้ฮอร์โมน โดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.

หัตถการของศูนย์วัยทอง