chat

ศูนย์ฝังเข็ม

ศูนย์ฝังเข็ม

ศูนย์ฝังเข็ม โรงพยาบาลยันฮี

ประสบการณ์อันยาวนาน

ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี ได้เปิดบริการฝังเข็มเพื่อรักษาโรคและบำรุงสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปีจึงเป็นศูนย์การรักษาที่พร้อมจะสร้างความมั่นใจต่อผลการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี ยังได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมฝังเข็มให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีข้อมูลในการตัดสินใจรักษาและรู้จักวิธีปฎิบัติตัวในระหว่างรักษาอย่างถูกต้อง

แนวทางเวชกรรมฝังเข็มสมัยใหม่

แม้ว่าศาสตร์การฝังเข็มจะมีกำเนิดมาจากการแพทย์แผนโบราณของจีน แต่ปัจจุบันนี้ การฝังเข็มได้รับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง  จากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลายาวนาน ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี ได้นำเอาความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับศาสตร์การฝังเข็มแบบจีน เป็นแนวทางเวชกรรมฝังเข็มสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น

ประสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี มีประสานการรักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันของศูนย์การรักษาต่างๆภายในโรงพยาบาลยันฮีแบบครบวงจร เป็นการแพทย์ “ร่วมรักษา” ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคที่แน่ชัด, ได้ทราบถึงพยากรณ์และการดำเนินของโรค  ได้รับการดูแลรักษาอย่างรอบด้านและเป็นแบบองค์รวมของทั้งร่างกายอย่างรวดเร็ว  การฝังเข็มร่วมไปกับการรักษาตามการแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการฝังเข็ม

ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี ดำเนินการรักษาโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมวิชาฝังเข็มมาโดยเฉพาะ  ผู้ป่วยที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดย แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการฝังเข็มที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขไทย

ปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล

มาตรฐาน JCI  เป็นมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพของโรงพยาบาลระดับสากลอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี ตระหนักถึงความปลอดภัยในการรักษาของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยอิงตามมาตรฐานดังกล่าว อาทิ

  • เข็มที่ใช้ในการฝังเข็มรักษาจะเป็น “เข็มที่ใหม่ซึ่งผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ” และเป็นเข็มแบบ “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ไม่มีการนำเอามาใช้ซ้ำอย่างเด็ดขาด
  • ชุดอุปกรณ์การรักษา มีลักษณะเป็นชุดที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ แยกใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายแต่ละคน  ไม่นำเอามาใช้ซ้ำปนกัน
  • มีการเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงใหม่ทุกครั้ง สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
  • ขั้นตอนการทำหัตถการมีการสวมใส่ถุงมือ ,ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะปักเข็มตามมาตรฐานการแพทย์
  • เตียงนอน, รถเข็นมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ป้องกันผู้ป่วยพลัดตกอย่างมั่นคง
  • มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่คอยเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาที่รักษา

สะดวก สบาย สงบ ส่วนตัว

ศูนย์ฝังเข็ม รพ.ยันฮี คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของห้องรักษา เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อผลการรักษาให้ดีที่สุด  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ความสงบผ่อนคลาย และความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์จึงได้จัดสภาพแวดล้อมต่างๆดังต่อไปนี้

– เตียงผู้ป่วยมีขนาดกว้างกว่าเตียงมาตรฐาน ผู้ป่วยสามารถนอนฝังเข็มได้สบายขึ้น ไม่รู้สึกคับแคบ

– เตียงผู้ป่วยแต่ละเตียงมีระยะห่างที่เหมาะสม, มีม่านกั้นแยกจากกันอย่างมิดชิด เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ไม่อึดอัด มีความเป็นส่วนตัว  ไม่รู้สึกกังวล

– บรรยากาศภายในห้องรักษาเน้นความสงบเป็นสำคัญ ไม่อึกทึกครึกโครม เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่เหมาะกับการกระตุ้นรักษาอย่างดีที่สุด

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์ฝังเข็ม

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ฝังเข็ม