ศูนย์ปลูกผม

ศูนย์ปลูกผม

ศีรษะล้าน ผมร่วง  ผมบาง เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง  แต่มักพบได้บ่อยในเพศชาย

สาเหตุสำคัญของผู้ที่มีศีรษะล้าน คือ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งพบได้ถึง 90% ของผู้ที่มีปัญหาผมร่วง และปัญหานี้มักจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ทำให้บางคนรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในตนเอง

โดยทั่วไป การรักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน มีหลายวิธี อาทิ

– การรับประทานยา 

– การใช้ยาทา 

– การใส่วิกผม

– การปลูกผม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหา ศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง

ศูนย์ปลูกผม รพ.ยันฮี พร้อมเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ เรียกความมั่นใจให้กลับคืนมา ด้วยการปลูกผมจริง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถรักษาอาการหลุดร่วงของเส้นผมและศีรษะล้านได้อย่างถาวร

การปลูกผม ถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหา ศีรษะล้าน มีทางออกและทางเลือกใหม่ๆ และเพื่อให้การรักษาได้ผลดีและไม่เกิดผลข้างเคียงควรปรึกษาหรือรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

ปลูกผม…ให้คุณกลับมามีผมดก แลดูเป็นธรรมชาติอีกครั้ง

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์ปลูกผม Hair Transplant

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ปลูกผม Hair Transplant