ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ศูนย์ลดน้ำหนัก

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี  ได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลสุขภาพฟันของคุณ ซึ่งสามารถมาได้ตลอดเวลาที่สะดวก โดยมีบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 ทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา อาทิ

– การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

– ถอนฟัน

– อุดฟัน

– ขูดหินปูน

– รักษาโรคเหงือก

– รักษารากฟัน

– เคลือบฟลูออไรด์

– รักษาฟันด่างขาว ฯลฯ

ทันตกรรมเพื่อความงาม  อาทิ

–  การจัดฟัน

–  ตกแต่งช่องฟันห่าง

–  ทำเขี้ยว

–  ฟอกสีฟัน

–  ครอบฟัน ฯลฯ

” ยันฮี…ดูแลฟันของคุณตลอด 24 ชม. “

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons