ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ยันฮี …ตรวจสุขภาพครบวงจร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี ให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยโปรแกรมตรวจต่างๆ ตามช่วงอายุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลายคนมักพบเจอกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จนบางคนมองเป็นเรื่องปกติ และยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ละเลยการตรวจสุขภาพจนนำไปสู่โรคร้ายได้ การตรวจสุขภาพจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะบางครั้งความผิดปกติอาจจะซ่อนอยู่ภายในก็เป็นได้ เราจึงควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายและตรวจหาความผิดปกติ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร รพ.ยันฮี ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วย 6 โปรแกรมตรวจ และโปรแกรมตรวจคัดกรองโรค 15 โปรแกรม

หลากหลายโปรแกรมตรวจสุขภาพ

อีกทั้งศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ยังคัดสรรโปรแกรมตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น โปรแกรมตรวจคัดกรอง

การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทคู่สัญญา

>> ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มองค์กร <<

ตรวจสุขภาพครบวงจรที่ “ยันฮี” บริการครบจบในที่เดียว

  • บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE
  • สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ให้คุณรู้สึกสะดวกสบายระหว่างรอตรวจหรือรอผลการตรวจ
  • มีบริการอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ
  • ตรวจและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดทำสมุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการ ในกรณีผู้รับบริการไม่รอรับสมุดตรวจสุขภาพในวันตรวจนั้นๆ ก็จะทำการจัดส่งให้ภายหลัง

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
ทุกวัน 7.00 - 17.00 น.

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ