chat

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ยันฮี …ตรวจสุขภาพครบวงจร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี ให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยโปรแกรม ตรวจต่างๆ ตามช่วงอายุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลายคนมักพบเจอกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จนบางคนมองเป็นเรื่องปกติ และยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ละเลยการตรวจสุขภาพจนนำไปสู่โรคร้ายได้ การตรวจสุขภาพจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะบางครั้งความผิดปกติอาจจะซ่อนอยู่ภายในก็เป็นได้ เราจึงควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายและตรวจหาความผิดปกติ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร รพ.ยันฮี ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงอายุ

ตรวจสุขภาพครบวงจรที่ “ยันฮี” บริการครบจบในที่เดียว

correct

บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE

correct

สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง ให้คุณรู้สึกสะดวกสบายระหว่างรอตรวจ หรือรอผลการตรวจ

correct

มีบริการอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ

correct

ตรวจและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

correct

จัดทำสมุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการ ในกรณีผู้มารับบริการไม่รอรับสมุดตรวจสุขภาพ ในวันตรวจนั้น ๆ ก็จะทำการจัดส่งให้ภายหลัง

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

โปรแกรมตรวจคัดกรองเฉพาะโรค

การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทคู่สัญญา

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มองค์กร

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 16.00 น.

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ