ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรคร้ายอาจมาโดยไม่รู้ตัวเพิ่มหลักประกันด้วย…การตรวจสุขภาพ

“ความไม่มีโรค  เป็นลาภอันประเสริฐ”

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด  ควรดูแลใส่ใจสุขภาพอยู่เสมอ  เพื่อช่วยให้ร่างกายคงสภาพที่ดี ไม่เสื่อมก่อนวัย  และหลีกหนีจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนาต่างๆ

ทว่าการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมิได้หมายความว่า  สุขภาพจะดีได้ตลอดไป  ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น กรรมพันธุ์ วัยที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อม สภาพการดำเนินชีวิต ฯลฯ  ล้วนส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ การป้องกันล่วงหน้าด้วย “การตรวจสุขภาพ” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่น่ามองข้าม

การตรวจสุขภาพ จะทำให้ทราบถึงสุขภาพร่างกายโดยรวม ที่สำคัญเป็นการตรวจหาโรคบางอย่างที่อาจซ่อนเร้นอยู่โดยไม่รู้ตัว การตรวจพบโรคแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนรักษาสำหรับแพทย์ โดยเฉพาะโรคร้ายที่อาจลุกลามหรือยากต่อการรักษา หากแพทย์สามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว โอกาสในการป้องกันหรือรักษาก็มีมากขึ้น

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี ได้จัดเตรียมโปรแกรมและแพ็คเกจตรวจร่างกายให้คุณได้เลือกตามความเหมาะสม อาทิ

– โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
– โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์
– โปรแกรมคัดกรองเบาหวาน
– โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง
– โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้น
– โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง
– โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

อย่าละเลยการตรวจเช็คสุขภาพเพื่อตรวจหาความผิดปกติกันตั้งแต่วันนี้

สุขภาพดี…คุณเลือกได้

Show Buttons
Hide Buttons