chat

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงวัยเรียกได้ว่าเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทย จำนวนสมาชิกผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันหลายครอบครัวแทบไม่มีเวลาในการดูแลบุพการีของตนเองเลย เนื่องจากเวลาในแต่ละวันหมดไปกับ ภาระ หน้าที่การงาน ทำให้ผู้สูงอายุบางรายต้องอยู่บ้านเพียงลำพังดูแลตัวเองยามจำเป็น ซึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ รวมทั้งสภาพจิตใจของท่านโดดเดี่ยว ไร้เพื่อน ไม่ได้รับการดูแลเรื่องการทานยาและอาหารให้ตรงเวลาอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย-สุขภาพใจผู้สูงอายุได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด การมองหาสถานบริการที่พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข อบอุ่น และปลอดภัย

การคาดการณ์ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นของไทย

ข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ


ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี ทุกคนต่างมีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาโรคต่างๆ แบบองค์รวม ให้บริการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีโรคสำคัญๆ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ Strokeหรือโรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ พร้อมด้วยนักโภชนาการคอยดูแลและให้คำแนะนำเรื่องอาหารให้เหมาะสมกับโรคนั้นๆ มีนักกายภาพ เข้ามาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การทำกายบริหาร การฝึกเดิน การเคาะปอด การตรวจสุขภาพประจำปีตามคำแนะนำของแพทย์ บริการเจาะ Lab เพื่อดูรอยโรคต่างๆ การบริการดูดเสมหะ การพ่นยา การสวนปัสสาวะ และบริหารยาตามโรคประจำตัว ภายใต้บรรยากาศห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย

สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุนั้นนับวันก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลานอกจากอายุแล้ว ความเสื่อมของเอ็นข้อ-กระดูก สุขภาพช่องปาก ผิวพรรณ สายตาที่พร่ามัวลงไปทุกที และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ดังนั้นเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ จะต้องได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและรอบด้าน

ปัจจุบัน หลักเกณฑ์การรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทางโรงพยาบาลยันฮีจะพิจารณาดังนี้

correct

ผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัว แต่ต้องการ การดูแลช่วยเหลือในเรื่องกิจวัตรประจำวัน

correct

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการคงที่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

correct

ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา แต่มีอาการคงที่ แต่จำเป็นต้องให้ออกซิเจน เจาะคอ ดูดเสมหะ พ่นยา ให้อาหารทางสายยางหรือป้อนอาหาร และจำเป็นต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายและการทำแผล

correct

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ ต้องการการรักษาแบบประคับประคอง คือ ดูแลตามอาการ เพื่อให้สุขสบายตัว

มีพยาบาลประจำและเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานยารักษาโรคประจำตัวตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีมีโรคประจำตัวสามารถพบแพทย์ตามนัดได้สะดวกและเจ็บป่วยฉุกเฉินส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยันฮีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้คำแนะนำ/ปรึกษาเรื่องสุขภาพทั่วไป หรือความรู้เรื่องโรคประจำตัว

ในกรณีที่เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นกับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ ทางโรงพยาบาลยันฮีจะส่งแพทย์เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทันที มีการดูแลโดยให้ยาป้องกันตามภาวะโรคของผู้ป่วยเฉพาะราย

มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะโดยแพทย์ประจำศูนย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สูงอายุ จะมีสุขภาพกาย ใจที่ดีอยู่เสมอ และหากกรณีมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถส่งตัวมารักษาภายในโรงพยาบาลยันฮีได้อย่างทันท่วงที

ห้องพักมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ ห้องเดี่ยวพิเศษ และห้องรวม

สะอาดถูกสุขอนามัย อากาศถ่ายเทสะดวก

มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

มีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว

มีบริการให้พักทั้งแบบรายวัน และ รายเดือน

 • กิจกรรมให้แช่มือ แช่เท้า เพื่อผ่อนคลายและปรับให้เลือดลมไหลเวียนดี
 • จัดให้มีกิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย หรือโยคะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • มีกิจกรรมผ่อนคลายตามความชื่นชอบ อาทิ เล่นเกมฝึกสมอง, เล่นหมากรุก, พูดคุยตอบคำถาม, งานฝีมือ, ดูทีวี, ร้องคาราโอเกะ ฯลฯ (ก่อนเข้ากิจกรรม เจ้าหน้าที่จะประเมินตามสภาพและความพร้อมของคนไข้แต่ละราย)
 • มีการทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันสำคัญของผู้สูงอายุ
 • บริการผู้สูงอายุออกนอกสถานที่ตามแต่โอกาสจะอำนวย
 • จัดงานรื่นเริงในวันพิเศษต่างๆ อาทิ วันแม่ วันเกิด วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

 • ดูแลการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ ช่วยประคับประคองเพื่อไม่ให้ลื่นล้มในห้องพักและห้องน้ำ ให้การดูแลเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย สุขภาพปากและฟัน ฯลฯ รวมทั้งดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และทำความสะอาดห้องเป็นประจำ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

 • ผู้สูงอายุ บางรายอาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เอาแต่ใจตนเอง ทำตัวเหมือนเด็กหรือวัยรุ่น หรือที่เรียกว่า “ วัยกลับ ” ซึ่งนิสัยเหล่านี้อาจทำให้หลายคนหนักใจและเกิดความเบื่อหน่ายได้ทางเราจึงมีการพูดคุยรับฟัง-ตอบคำถาม เพื่อผู้สูงอายุจะได้รู้สึกสบายใจ ไม่เหงาหรือว้าเหว่เพราะได้ร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเอาใจใส่ดูแลท่านด้วยความรู้ ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง เป็นการดูแลที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ เป็นการรักษาที่เน้นพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคนิคต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นักกายภาพมาช่วยทำกายภาพ ท่ากายบริหารกับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก และผู้ที่มีภาวะโรคข้ออักเสบ กระดูกพรุน มีปัญหาการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ยืน เดิน และกายภาพบนเตียง

การฝังเข็มในผู้สูงอายุเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปรับการทำงานระบบประสาทและสมอง ช่วยชะลอความจำเสื่อม และบรรเทาอาการปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อ

 • มีนักโภชนาการคอยติดตามและจัดรายการอาหารที่ถูกหลัก มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจโดยอาหารแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับการประเมินว่าผู้สูงอายุเหมาะกับอาหารเมนูนี้และอาหารรสชาตินี้หรือไม่
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • เตียงนอนมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ
 • เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำน้ำอุ่น
 • อุปกรณ์กดเรียกพนักงานทุกเตียง
 • มีอุปกรณ์กันลื่นล้มภายในห้องพักและห้องน้ำ
 • รถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับเคลื่อนย้ายและรับ-ส่งผู้สูงอายุไปยังบ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้สถานที่ยังมีความกว้างขวาง มีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณรับประทานอาหาร และบริเวณทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับพักฟื้น ผ่อนคลาย เพื่อให้สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น ศูนย์ผู้สูงอายุ ยันฮี ห่วงใยคุณและคนที่คุณรัก ด้วยมาตรการรับมือกับโรคติดเชื้อ Covid-19 เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ” มีการฆ่าเชื้อโรค ดูแลความสะอาดภายในศูนย์


เว็บไซต์อ้างอิง : ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ เปิด 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำศูนย์ผู้สูงอายุ

เพิ่มเติม