ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ”รพ.ยันฮี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานดูแลผู้สูงอายุที่น่าเชื่อถือ เราตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพรักของคุณ จึงได้เปิดศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ คุณสามารถวางใจในการดูแลเอาใจใส่จากทีมงานที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ นอกจากนั้นยังมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยกับผู้สูงอายุตลอดเวลาอย่างอบอุ่น

  • ผู้สูงอายุจะรู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนที่รู้ใจวัยเดียวกันอยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
  • มีห้องพักที่สะดวกสบายพร้อมเครื่องปรับอากาศ
  • มีอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • มีการทำกายภาพบำบัดที่จำเป็นในราคาพิเศษ
  • มีการดูแลจากแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สูงอายุจะได้รับคำแนะนำในเรื่องการดูแลตนเอง สุขอนามัย และความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์ผู้สูงอายุ

เพิ่มเติม