chat

ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ถึงจะเป็นมุมลับที่ไม่มีใครเห็น แต่ก็ทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจได้ บางคนรู้สึกอวัยวะเพศของตนดูไม่สวยงาม บางคนวิตกกังวลว่าจะมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กับสามีจนกระทบความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ เช่น ผู้หญิงที่ผ่านการคลอดลูกมาแล้วหลายคน หรือมีเพศสัมพันธ์มานานหลายปี ผ่านการใช้งานมามาก ทำให้ช่องคลอดหย่อนยานหรือกว้างผิดปกติ จนสามีบ่นไม่กระชับหรือไม่พอใจเวลาร่วมเพศ

การทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นนับเป็นทางออกของผู้หญิงที่อวัยวะเพศมีปัญหา ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยค้นพบว่ามันช่วยให้พวกเธอรู้สึกดีกับตนเอง มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตคู่มากขึ้น

หากคุณผู้หญิงมีปัญหาของอวัยวะเพศที่อายเกินกว่าจะปรึกษาหรือบอกใคร ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี ได้เปิดให้บริการแก้ไขปัญหาของจุดซ่อนเร้น โดย แพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์มายาวนาน ที่ผ่านมาได้ทำการผ่าตัดแก้ไขคนไข้ที่มีปัญหาของอวัยวะเพศกว่า 20,000 ราย กล่าวเฉพาะการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ เรามีประสบการณ์ผ่าตัดมาแล้วหลายพันราย และยังมีบริการตกแต่งจุดซ่อนเร้นให้สวยงาม เป็นการลดวัยให้อวัยวะเพศ ซึ่งจะช่วยให้คุณผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจในตัวเองและชีวิตสมรส

ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี ให้การบริการแบบ One Stop Service ภายใต้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย และปัจจุบันยังได้นำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดแทนใบมีด ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น และมีการสูญเสียเลือดน้อยลง

บริการของศูนย์จุดซ่อนเร้น อาทิ

– ตกแต่งช่องคลอด

– แก้ไขช่องคลอดหย่อนยาน หรือกระบังลมหย่อน

– ตกแต่งปากช่องคลอด

– ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

– ตกแต่งแคมเล็ก

– ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

– ตกแต่งแคมใหญ่

– ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด

– ฯลฯ

ให้คุณสวย…มั่นใจถึงภายใน