ศูนย์คีเลชั่น

ศูนย์คีเลชั่น

ศูนย์คีเลชั่น

ร่างกายคนเรามีโอกาสรับสารพิษหรือสารโลหะส่วนเกินตลอดเวลาซึ่งสารเหล่านี้จะเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือดหรือตกค้างในเลือดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาได้ เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษดังกล่าวได้ แต่สามารถปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นได้ ด้วยการทำคีเลชั่นบำบัด

ศูนย์คีเลชั่น โรงพยาบาลยันฮี มีบริการรักษาโดยการใช้สารเคมีบางอย่างให้เข้าไปจับตัวกับอนุภาคของโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม และโลหะหนักอื่น ๆ ในร่างกายของคนเรา หลังจากนั้นสารเหล่านี้จะถูกนำออกจากร่างกายโดยการขับออกมาทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการทำคีเลชั่นบำบัดจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Hide Buttons