chat

ศูนย์กุมารเวช

อุ่นใจได้เมื่อบุตรหลานของท่านอยู่ในความดูแลของเรา

ศูนย์กุมารเวช รพ.ยันฮี พร้อมดูแลบุตรหลานของท่านตั้งแต่แรกเกิด ส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมมารดา ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในช่วงวัยต่างๆ บันทึกสุขภาพเพื่อติดตามพัฒนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด มีบริการตรวจสุขภาพ การรักษาโรคเด็กทั่วไป คลินิก พัฒนาการและจิตเวชเด็ก นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังได้เปิดคลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก เพื่อดูแลปอดน้อย ๆ ของเจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะ โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยความชำนาญ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 07.00 น. - 21.00 น.