chat

ศูนย์กายภาพบำบัด

คืนอิสรภาพในการเคลื่อนไหว และ การใช้ชีวิตที่ปกติสุขกว่าเดิม

สมรรถภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง อันเกิดจากสาเหตุอาการป่วยต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถรักษาด้วยการใช้ยาเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไป ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลยันฮี มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบเดิมโดยใช้การให้บริการบำบัดรักษาสุขภาพ การป้องกันและจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จากพยาธิสภาพของโรค ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของชีวิต โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด และ โปรแกรมออกกำลังกายที่นักกายภาพบำบัดวางแผนให้โดยมีการรักษาสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบกระดูกและข้อ,โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคหัวใจ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งในกลุ่มโรคทั่วไปและทางด้านความงาม , การดูแลมารดาที่มีปัญหาในการให้นมบุตร

การบำบัดรักษาผู้ป่วยอย่างครอบคลุมนั้น จะต้องตรวจร่างกาย หรือทราบผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เสียก่อน พร้อมทั้งอาจจะต้องศึกษาภาพถ่ายทางรังสีด้วยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้ก่อนที่จะรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดเพราะการรักษาฟื้นฟูคนไข้ด้วยกายภาพบำบัดในแต่ละรายนั้นจะแตกต่างกันออกไป บางรายจะใช้เครื่องมือในการรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านกายภาพบำบัดจะประกอบไปด้วย

  • เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound therapy)
  • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  • เครื่องดึงกระดูกสันหลัง (Traction)

และยังมีเครื่องที่ใช้ในการออกกำลังกายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการฟื้นฟูสภาพ หรือเพิ่มความแข็งแรง ได้แก่ ลู่วิ่ง จักรยาน เป็นต้นโดยมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแล และฝึกสอนคนไข้อย่างใกล้ชิด

กายภาพบำบัดที่ยันฮี มีอะไรบ้าง

correct

มีนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมและเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ

correct

มีห้องทำหัตถการ ที่สะอาดและได้มาตรฐานความปลอดภัย

correct

มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบถ้วนและทันสมัย

อาการของผู้ป่วยที่ควรเข้ารับการทำกายภาพบำบัด

ชื่อหัตถการหรือหัวข้อนั้นๆ

  • ที่มีปัญหาทางระบบกระดูก จำพวกกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ซึ่งไม่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควรได้รับการทำกายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวดและคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดในการปฏิบัติตัวและท่าทางที่เหมาะสมถูกต้องในการทำงานเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะการใช้ชีวิตได้ปกติ

ชื่อหัตถการหรือหัวข้อนั้นๆ

  • ผู้ที่มีภาวะของโรคออฟฟิศซินโดรม การทำกายภาพบำบัดจะช่วยลดปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังบริเวณคอ บ่า หลัง โดยนักกายภาพบำบัดจะเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การยืดกล้ามเนื้อและปรับอิริยาบถท่าทางให้ถูกต้องระหว่างการรักษา

ชื่อหัตถการหรือหัวข้อนั้นๆ

  • ภาวะบาดเจ็บจากทางกีฬา การเล่นหรือซ้อมกีฬาในบางครั้งอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อฉีก เคล็ด ขัดยอก ความผิดพลาดเหล่านี้ การทำกายภาพบำบัดจะช่วยเร่งฟื้นฟูเนื้อเยื่อและซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เกิดการฉีกขาดและอักเสบ
  • โรคทางทรวงอก เช่น ปอดอักเสบ ถุงลมอักเสบ ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ การทำกายภาพ สอนให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีการหายใจให้ถูกต้องและสามารถหายใจได้คล่องขึ้น รวมถึงการออกกำลังเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอดและหัวใจ รวมถึงการช่วยผู้ป่วยระบายเสมหะในบางกรณี
  • ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน ฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดที่มีภาวะเกิดอาการเต้านมอักเสบส่งผลให้น้ำนมไหลน้อยลงโดยจะใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยสลายท่อน้ำนมอุดตันและทำให้น้ำนมไหลดีขึ้น
  • การบำบัดดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ได้แก่ โปรแกรมในการนวดหน้าอกสำหรับผู้ป่วยหลังทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก และ โปรแกรมการฟื้นฟูเพื่อป้องกันข้อไหล่ติดผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
  • ภาวะผู้ป่วยอ่อนแรง ทั้งในกรณี ผู้สูงอายุ หรือจากโรคทางระบบประสาทและสมอง นักกายภาพบำบัดจะมีการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ฟื้นฟูที่เหมาะสมกับสภาวะความบกพร่องของผู้ป่วยแต่ละคน

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลยันฮี ให้การบริการภายใต้มาตรฐานการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยประคับประคองคนไข้อย่างใกล้ชิด มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันรองรับการรักษาอาการของผู้ป่วยที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เร็วขึ้น

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 18.00 น.