ศูนย์กระดูกและข้อ

กระดูกและข้อ ของคนเรา เปรียบเสมือนเสาหลักของร่างกายที่มีวันเสื่อมสภาพ ผุ กร่อน ไปตามวัยและการใช้งาน ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ นอกจากนั้นปัญหากระดูกหักและกล้ามเนื้อฉีกขาดจากอุบัติเหตุ ยังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เราจึงมิอาจมองข้ามอวัยวะสำคัญส่วนนี้ไปได้

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลยันฮี มีบริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการรักษาทั่วไปและการผ่าตัด รวมถึงบริการตรวจหาภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone densitometer) อันทันสมัย

Show Buttons
Hide Buttons