ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษา ดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท อย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลจากทีมศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักรังสีวิทยา นักเคมีบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการตลอดการรักษา ด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย ให้การรักษาด้วยทางเลือก โดยการรักษาแบบผ่าตัดและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ทั้งการผ่าตัดแบบแผลเปิดกว้าง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ตามความเหมาะสมเฉพาะราย ด้วยระบบการดูแลที่ครอบคลุม ถึงขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพหลังการผ่าตัด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

โรคกระดูกและข้อ ที่พบบ่อย ได้แก่

 • อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนหลุด ข้อแพลง บาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท
 • ข้อเสื่อม เช่นข้อเข่า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกคอ
 • โรคทางกระดูกสันหลัง ได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน คด ค่อม หัก เป็นต้น
 • บาดเจ็บจากกีฬา การบาดเจ็บในนักกีฬาที่พบบ่อย ได้แก่ เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด หมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกเป็นต้น
 • โรคทางมือ ได้แก่ โรคนิ้วล็อค(Trigger finger ) ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ เอ็นอักเสบ โรคปลอกหุ้มมืออักเสบ(เดอ เกอร์แวง) การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ(Carpal tunnel Syndrome:CTS) เป็นต้น
 • โรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วหัวแม่เท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น
 • เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท) ทั้งเนื้องอกธรรมดา เนื้อร้าย (มะเร็ง) และเนื้องอกลุกลาม
 • โรคทางเมตาบอลิกของกระดูก ได้แก่ โรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
 • โรคออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ/หลัง/เอว/ขา
 • กระดูกและข้ออวัยวะต่างๆ เกิดการคดงอ เช่น แขนโก่ง ขาโก่ง

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่

 • เอกซ์เรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
 • เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ( Computerized Tomography Scan: CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electrodiagnosis: EMG, NCV)
 • การตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic examination)
 • การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอกซ์เรย์ (Examination under fluoroscopy)
 • การฉีดสีเพื่อตรวจระบบไขสันหลัง (Myelogram)
 • การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density: BMD) เพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน
 • การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี

การรักษา
ให้บริการรักษาอย่างครบถ้วนและครบวงจรโดย

 • การให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัว
 • การออกกำลังกาย การบริหาร
 • การทำกายภาพบำบัด
 • การใช้ยา
 • การใช้อุปกรณ์พยุงข้อ หลัง คอ

การทำหัตถการ

 • การฉีดยาแก้อักเสบ เช่นบริเวณรอบ ๆ เส้นเอ็น
 • การเจาะข้อ และการฉีดยาเข้าข้อ
 • การจัดกระดูก ดึงข้อให้เข้าที่
 • การใส่เฝือกดาม
 • การดัดไหล่ในโรคข้อไหล่ติด

การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและข้อ ที่พบบ่อย ได้แก่

 • การผ่าตัดขยายปลอกหุ้มเอ็น รักษาโรคนิ้วล็อค(Open Trigger finger release surgery)
 • การผ่าตัดเลาะพังผืด รักษาโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ(Open Carpal tunnel Release: CTR)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม(Total Knee Replacement:TKR)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม(Total Hip Replacement: THR)
 • การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่และดามด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น(Repair Tendon )เส้นประสาท(Repair Nerve) เส้นเลือด(Repair Vascular)
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง(Discectomy)
 • การผ่าตัดขยายช่องไขสันหลัง(Laminectomy)
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง(Spondylodesis)
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด โก่ง งอ (Scoliosis)
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาด (Anterior Cruciate Ligament – ACL)
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การผ่าตัดต่อเส้นประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดขยายช่องเส้นเอ็น เส้นประสาท
 • การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ(Ganglion cyst)
 • การผ่าตัดปรับมุมกระดูก
 • การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางกระดูกและข้อที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น นิ้วมือผิดรูปแขน เท้าผิดปกติ ผิดรูป เท้าปุก เท้าแป แขนโก่ง ขาโก่งเป็นต้น
 • การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง(Arthroscopic Surgery)
 • การผ่าตัด ตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นเส้นประสาท
 • การผ่าตัดเนื้องอกกระดูก,ผ่าตัดมะเร็งกระดูก
 • การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป(Carpal bone fracture)

โรคกระดูกและข้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน หากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา จะทำให้กระทบต่อการทำกิจวัตรและใช้ชีวิตประจำวันของเรา บางโรคอาจสร้างความทุกข์ทรมาน แต่บางโรคหากไม่ดูแลรักษาและฟื้นฟู อาจทำให้กระดูกและอวัยวะบนร่างกายของเราผิดรูป จนไม่สามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ หรือหากร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคร้าย อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หากเราปรารถนาจะมีชีวิตที่ยืนยาวหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของเราสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และยืนยาวนะคะ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น. เวลา 17.00 น. - 20.00 น. ให้บริการตรวจที่แผนกอายุรกรรม