chat

Yanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี

Yanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี

Yanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี (Alternative Medicine) โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic approach) ที่เน้นให้การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค จึงได้นำศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีภาวะเจ็บป่วยก็เน้นแก้ไข รักษาที่ต้นเหตุโดยตรง Alternative Medical Systems ช่วยมุ่งค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระดับสารชีวเคมีในเลือด (Biochemical) ได้แก่ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ ให้การบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการทั้งด้านการให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือด, การให้อาหารเสริม, การใช้ฮอร์โมนบำบัด, การทำคีเลชั่นบำบัด ,การสวนล้างลำไส้ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือมาช่วยในการบำบัดรักษา เช่น เครื่องไฮเปอร์แบริค ที่ช่วยให้คุณได้รับออกซิเจนบริสุทธ์ 100 % ภายใต้ความกดบรรยากาศสูง และการทำหัตถการต่างๆ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด (Optimal health) นำไปสู่การชะลอความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บป่วย และมะเร็ง ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

Yanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการรักษามาอย่างยาวนาน ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่และได้มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากผู้มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Chelation Therapy ครั้งที่ 17” เข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์คีเลชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของYanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคีเลชั่นบำบัดร่วมกัน สำหรับการรักษาภายในYanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี ซึ่งเราเรียกว่า “เมนูสุขภาพ” ในปัจจุบัน มีดังนี้

เมนูสุขภาพ

 1. การสวนล้างลำไส้ใหญ่
 2. การทำคีเลชั่นบำบัด ขจัดโลหะหนักและฟื้นฟูระบบการไหลเวียนโลหิต
 3. การให้วิตามินบำรุงสุขภาพผิว เพิ่มออร่า ขาวใส
 4. การให้วิตามินสูตรล้างพิษตับ
 5. การให้วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ
 6. การให้วิตามินสูตรเผาผลาญไขมันเลว
 7. การให้วิตามินสูตรบำรุงระบบประสาทและสมอง
 8. ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ

หลักการรักษาของแต่ละเมนูสุขภาพ

 • ต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง เช่น 5-10 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล
 • ระยะห่างในการทำแต่ละครั้งประมาณทุกๆ 1-2 สัปดาห์
 • การเตรียมตัวก่อนการรักษาให้ปฏิบัติตามปกติ สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามิน ได้ตามปกติ
 • หลังการรักษาให้ดื่มน้ำมากๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ สามารถออกกำลังกายและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ รับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามินได้ตามปกติ
 • การรักษาไม่มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
 • การให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือดให้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสารน้ำและวิตามินเข้าสู่กระแสเลือดและออกฤทธิ์โดยตรง โดยไม่ถูกน้ำย่อยและกรดในกระเพาะอาหารทำลาย
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมนูสุขภาพหรือการรักษาใดๆ สามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง

Yanhee Wellness Center ศูนย์รักสุขภาพยันฮี ยังมีการบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับภาวะพร่องออกซิเจน หรือปัญหาอาทิ ปวดศีรษะไมเกรน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เป็นแผลเรื้อรัง โดยการเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริค รับออกซิเจนบริสุทธ์ 100% ภายใต้ความกดบรรยากาศสูง รวมไปถึงหัตถการ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน อาทิ ฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา เป็นต้น

ถึงเวลาแล้วที่คุณควรดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก

เพราะ…สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ