ศูนย์แพทย์ทางเลือก

ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตามแนวทาง “ธรรมชาติบำบัด” กันมากขึ้น ด้วยตระหนักว่า “การแพทย์สมัยใหม่” ไม่ใช่คำตอบของการมีสุขภาพที่ดีเสมอไป สำหรับในบ้านเราการบำบัดรักษาตามแนวทางนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นตามลำดับและสามารถนำมาใช้รักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้

การรักษาสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัด มีหลักการคือ สร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยธรรมชาติ หรือ ใช้ธรรมชาติบำบัดโรคก่อนที่จะเกิดโรคร้าย ตัวอย่างของการบำบัดรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด เช่น ดีท็อกซ์ หรือ การสวนล้างลำไส้, คีเลชั่นบำบัด, ไฮเปอร์แบริค รักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%, การฝังเข็ม, การแพทย์แผนจีน

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons