ศูนย์แพทย์ทางเลือก

ศูนย์แพทย์ทางเลือก

ศูนย์แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic approach) ที่เน้นให้การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค จึงได้นำศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีภาวะเจ็บป่วยก็เน้นแก้ไข รักษาที่ต้นเหตุโดยตรง Alternative Medical Systems ช่วยมุ่งค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระดับสารชีวเคมีในเลือด (Biochemical) ได้แก่ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ ให้การบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการทั้งด้านการให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือด, การให้อาหารเสริม, การใช้ฮอร์โมนบำบัด, การทำคีเลชั่นบำบัด ,การสวนล้างลำไส้ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือมาช่วยในการบำบัดรักษา เช่น เครื่องไฮเปอร์แบริค ที่ช่วยให้คุณได้รับออกซิเจนบริสุทธ์ 100 % ภายใต้ความกดบรรยากาศสูง และการทำหัตถการต่างๆ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด (Optimal health) นำไปสู่การชะลอความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บป่วย และมะเร็ง ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ศูนย์แพทย์ทางเลือก อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการรักษามาอย่างยาวนาน ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่และได้มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากผู้มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Chelation Therapy ครั้งที่ 17” เข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์คีเลชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์แพทย์ทางเลือก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคีเลชั่นบำบัดร่วมกัน สำหรับการรักษาภายในศูนย์แพทย์ทางเลือก ซึ่งเราเรียกว่า “เมนูสุขภาพ” ในปัจจุบัน มีดังนี้

เมนูสุขภาพ

 1. การสวนล้างลำไส้ใหญ่
 2. การทำคีเลชั่นบำบัด ขจัดโลหะหนักและฟื้นฟูระบบการไหลเวียนโลหิต
 3. การให้วิตามินบำรุงสุขภาพผิว เพิ่มออร่า ขาวใส
 4. การให้วิตามินสูตรล้างพิษตับ
 5. การให้วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ
 6. การให้วิตามินสูตรเผาผลาญไขมันเลว
 7. การให้วิตามินสูตรบำรุงระบบประสาทและสมอง
 8. ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ

หลักการรักษาของแต่ละเมนูสุขภาพ

 • ต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง เช่น 5-10 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล
 • ระยะห่างในการทำแต่ละครั้งประมาณทุกๆ 1-2 สัปดาห์
 • การเตรียมตัวก่อนการรักษาให้ปฏิบัติตามปกติ สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามิน ได้ตามปกติ
 • หลังการรักษาให้ดื่มน้ำมากๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ สามารถออกกำลังกายและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ รับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามินได้ตามปกติ
 • การรักษาไม่มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
 • การให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือดให้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสารน้ำและวิตามินเข้าสู่กระแสเลือดและออกฤทธิ์โดยตรง โดยไม่ถูกน้ำย่อยและกรดในกระเพาะอาหารทำลาย
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมนูสุขภาพหรือการรักษาใดๆ สามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง

ศูนย์แพทย์ทางเลือก ยังมีการบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับภาวะพร่องออกซิเจน หรือปัญหาอาทิ ปวดศีรษะไมเกรน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เป็นแผลเรื้อรัง โดยการเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริค รับออกซิเจนบริสุทธ์ 100% ภายใต้ความกดบรรยากาศสูง รวมไปถึงหัตถการ ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน อาทิ ฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา เป็นต้น

ถึงเวลาแล้วที่คุณควรดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก

เพราะ…สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ