ศูนย์สุขภาพองค์รวม

ศูนย์สุขภาพองค์รวม

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยยันฮี เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic approach) ที่เน้นให้การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค หากมีภาวะเจ็บป่วยก็เน้นแก้ไข รักษาที่ต้นเหตุโดยตรง ช่วยมุ่งค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่ระดับสารชีวเคมีในเลือด (Biochemical) ได้แก่ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ, การให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือด, การให้อาหารเสริม, การใช้ฮอร์โมนบำบัด, การทำคีเลชั่นบำบัด และการสวนล้างลำไส้ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด (Optimal health) นำไปสู่การชะลอความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บป่วย และมะเร็ง ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยยันฮี อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์การรักษาในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่และได้มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากผู้มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Chelation Therapy ครั้งที่ 17” เข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์คีเลชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคีเลชั่นบำบัดร่วมกัน สำหรับการรักษาภายในศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งเราเรียกว่า “เมนูสุขภาพ” ในปัจจุบัน มีดังนี้

เมนูสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยยันฮี

 1. การสวนล้างลำไส้ใหญ่
 2. การทำคีเลชั่นบำบัด ขจัดโลหะหนักและฟื้นฟูระบบการไหลเวียนโลหิต
 3. การให้วิตามินบำรุงสุขภาพผิว เพิ่มออร่า ขาวใส
 4. การให้วิตามินสูตรล้างพิษตับ
 5. การให้วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ
 6. การให้วิตามินสูตรเผาผลาญไขมันเลว
 7. การให้วิตามินสูตรบำรุงระบบประสาทและสมอง
 8. ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ

หลักการรักษาของแต่ะเมนูสุขภาพ

 • ต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง เช่น 5-10 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล
 • ระยะห่างในการทำแต่ละครั้งประมาณทุกๆ 1-2 สัปดาห์
 • การเตรียมตัวก่อนการรักษาให้ปฏิบัติตามปกติ สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามิน ได้ตามปกติ
 • หลังการรักษาให้ดื่มน้ำมากๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ สามารถออกกำลังกายและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ รับประทานยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม หรือวิตามินได้ตามปกติ
 • การรักษาไม่มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
 • การให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือดให้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสารน้ำและวิตามินเข้าสู่กระแสเลือดและออกฤทธิ์โดยตรง โดยไม่ถูกน้ำย่อยและกรดในกระเพาะอาหารทำลาย
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมนูสุขภาพหรือการรักษาใดๆ สามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง

ถึงเวลาแล้วที่คุณควรดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก

เพราะ…สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons