ศูนย์ทันตกรรม

“มารักษาฟันได้…ตลอดเวลาที่สะดวก

ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ฟันสวยสุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกท่านล้วนปรารถนา เพื่อให้สามารถเผยรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งอาจจะเกิดจากการละเลยดูแล, ทำความสะอาดแบบผิดวิธี หรือเกิดจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันก็พบได้บ่อย เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ควรปรึกษาทันตแพทย์ แต่หลายท่านอาจไม่สะดวกเพราะไม่มีเวลา ติดภารกิจหน้าที่การงาน หรือเมื่อมีเวลาว่างคลินิกหรือศูนย์ทันตกรรมก็ปิดบริการแล้ว

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี  จึงได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลสุขภาพฟันของคุณซึ่งสามารถมาได้ตลอดเวลาที่สะดวก โดยมีบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  “ฟันสวย – สุขภาพดี…ที่ยันฮี”

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons