chat

รีวิวเปลี่ยนเสียงคุณแจม


รีวิวเปลี่ยนเสียงคุณแจม

ปัญหาเสียงใหญ่ เสียงแหบ จะหมดไปด้วยการเลเซอร์เปลี่ยนเสียงให้นุ่ม น่าฟังโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการเปลี่ยนเสียง

เปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิง 96,000 บาท


เสียงผู้หญิง เป็นสิ่งที่หญิงข้ามเพศใฝ่ฝันเพื่อไปสู่ความเป็นหญิงที่สมบูรณ์ มาดูรีวิวจากคุณแจม กับการเปลี่ยนเสียงในครั้งนี้ จะเปลี่ยนไปจากมากน้อยแค่ไหน ตามไปชมกันค่ะ