รีวิว ปรับโครงสร้างจมูกด้วยกระดูกอ่อน


เพื่อหน้าที่การงาน และเพิ่มความมั่นใจ น้องอิง จึงเลือกที่จะปรับโครงสร้างจมูกจากกระดูกอ่อน เธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนตามไปดูผลลัพธ์ที่ได้กันค่ะ