รีวิว การเปลี่ยนเสียง คุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม


รีวิว การเปลี่ยนเสียง คุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม

ปัญหาเสียงใหญ่ เสียงแหบ จะหมดไปด้วยการเลเซอร์เปลี่ยนเสียงให้นุ่ม น่าฟังโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการเปลี่ยนเสียง

เปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิง 96,000 บาท


ความรู้สึกจากคุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม ซึ่งเข้ารับการรักษา "เปลี่ยนเส้นเสียง" ไปดูกันค่ะ ว่าก่อนและหลังการรักษาเสียงของเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด