รีวิว การเปลี่ยนเสียง คุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม


ความรู้สึกจากคุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม ซึ่งเข้ารับการรักษา "เปลี่ยนเส้นเสียง" ไปดูกันค่ะ ว่าก่อนและหลังการรักษาเสียงของเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons