รีวิว การเปลี่ยนเสียง คุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม


ความรู้สึกจากคุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม ซึ่งเข้ารับการรักษา "เปลี่ยนเส้นเสียง" ไปดูกันค่ะ ว่าก่อนและหลังการรักษาเสียงของเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
Show Buttons
Hide Buttons