chat

รีวิวแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ขั้นตอนการผ่าตัด

คำเตือน

ภาพและเนื้อหาต่อไปนี้เป็นภาพที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น

ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

กรุณายืนยันอายุของคุณ


รีวิวแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

หากร่างกายคุณเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอีกต่อไป วันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพศเป็นอย่างที่ใจต้องการได้ด้วย “การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง” โดยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถสร้างอวัยวะเพศหญิงให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ สามารถใช้งานได้จริง

ผ่าตัดแปลงเพศ (เทคนิคต่อกราฟ) พัก 9 คืน 260,000 บาท

โดย นพ.วรพล รัตนเลิศ (หมอเติร์ก ยันฮี)