รีวิวแก้จมูก ถอด+ใส่ใหม่


รีวิวแก้จมูก ถอด + ใส่ใหม่

ปัญหาจมูกบาง ปลายจมูกอักเสบ จมูกทะลุ แก้ไขได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป 28,500 บาท