รีวิวเสริมจมูก (คุณพลอย)


รีวิวเสริมจมูก (คุณพลอย)

   จบปัญหา ดั้งแบน ! ดั้งแหมบ ! ด้วยการ "เสริมจมูก" ที่ได้สัดส่วนพอดีกับใบหน้า แถมต่อด้วยความฝันที่กลายเป็นจริง กับการมีรูปร่างที่สวยเรียวเพียวกระชับด้วยการทำ เวลล่า เชฟ (VelaShape) จะหมุนซ้าย ขยับขวา ก็มั่นใจได้แบบไม่ต้องน้อยหน้าใคร


Yanhee-Surgery-Nose1


ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose2

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose3

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose5

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose6

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose7

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose8

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล

Yanhee-Surgery-Nose9

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนเเปลงไปในเเต่ละบุคคล