รีวิวหน้าเรียว ใส 4


รีวิวหน้าเรียว ใส 4

น้องชะเอม เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผิวหนัง และ laser เพื่อปรับหน้า ให้หน้าเรียว หน้าใส ไร้ริวรอย ณ ศูนย์ผิวหนัง โรงพยาบาลยันฮี