รีวิวการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา


รีวิวการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา

เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ ด้วยการแปลงเพศด้วยมาตรฐานสากลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงเพศโดยตรง

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่) 196,000 บาท พัก 9 คืน

รีวิวการการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา