รีวิวการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา


รีวิวการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา

เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ ด้วยการแปลงเพศด้วยมาตรฐานสากลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงเพศ

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่) 196,000 บาท

รีวิวการการแปลงเพศ คุณแอม ไอสวรรยา อาริยวัฒนา ศูนย์แปลงเพศ รพ.ยันฮี