chat

รวมรีวิวลบรอยสัก


รีวิวลบรอยสัก

ลดเลือนรอยสักที่คุณไม่ต้องการออกได้ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีอันทันสมัย

ลบรอยสักตัว, ปาน, รอยดำ (ขึ้นอยู่กับขนาด) ด้วยเครื่อง PICOWAY 2,000 บาท ขึ้นไป

รีวิวลบรอยสัก พญ.วิภาวี ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์