รวมรีวิวรีแพร์

คำเตือน

ภาพและเนื้อหาต่อไปนี้เป็นภาพที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น

ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

กรุณายืนยันอายุของคุณ


 


(REVIEW) รีวิวรีแพร์

ตกแต่งแคมเล็กแบบตัดขอบ Edge Excision Techique

ตกแต่งแคมเล็กแบบตัดขอบ Edge Excision Techique1


ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบบ Modified Wedge Techique หรือในรายที่แคมเล็กมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร


ผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยผ่าตัดมาแล้ว


ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติต่างๆ