รายการโรค/หัตถการ

รายการโรค/หัตถการ

รายการหัตถการที่เข้าร่วม โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ จำนวนวันที่พัก ประมาณการส่วนร่วมจ่าย
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open  cholecystectomy) 5 24,400
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic   cholecystectomy) 2 29,860
การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral  Repair  or  Hernia) 3 18,540
การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral  Repair  or  Hernia) 3 21,040
การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) 2 15,860
การผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal  Fistulotomy/ Fistulectomy) 2 15,360
การผ่าตัดหูรูดทวารหนัก (Anal  sphincterotomy) 2 13,860
การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy) 2 12,360
การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy) 2 14,360
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation  and  stripping  of  Varicose  veins  of  legs) 1 24,680
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total  knee  Replacement) 5 47,900
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total  Hip  Replacement) 5 47,900
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial  Hip  Replacement) 5 34,400
การคลอดและการช่วยคลอด (Normal  delivery, Vacuum/Forceps/Breech  extraction) 2 10,360
การผ่าตัดคลอด (Cesarean  section) 3 20,540
การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean  section + Tubal  Resection/Tubal  Ligation) 3 24,040
การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) 3 7,540
การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open  Myomectomy) 4 27,720
การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic  Myomectomy) 2 36,360
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open  Ovarian  Cystectomy) 4 23,220
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง ( Laparoscopic  Ovarian  Cystectomy) 2 32,360
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP) 5 43,400
การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification  and  aspiration  of  cataract : PE) 1 16,180
การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt) 1 11,680
การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ (AV Graft) 1 12,680

ประมาณการส่วนที่ผู้ป่วยร่วมจ่ายของข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นส่วนเกินที่ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าธรรมเนียมพิเศษ
  • ส่วนเกินห้องเดี่ยวตามจำนวนวันนอนที่กำหนดเบื้องต้น (หากมีความจำเป็นต้องพักรักษาต่อ จะมีส่วนเกินค่าห้องเดี่ยว 1,480 บาทต่อวัน และราคานี้ไม่รวมค่าส่วนเกินอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม)

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Hide Buttons