รายการโรค/หัตถการ

รายการโรค/หัตถการ

รายการหัตถการที่เข้าร่วม โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ จำนวนวันที่พัก ประมาณการส่วนร่วมจ่าย
การคลอดและการช่วยคลอด (Normal  delivery, Vacuum/Forceps/Breech  extraction) 2 20,000
การผ่าตัดคลอด (Cesarean  section) 3 32,500
การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean  section + Tubal  Resection/Tubal  Ligation) 3 33,500
การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open  Myomectomy) 4 56,700
การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง 2 59,600
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง 2 30,000
การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) 3 11,100
การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification  and  aspiration  of  cataract : PE) 1 26,500

ประมาณการส่วนที่ผู้ป่วยร่วมจ่ายของข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นส่วนเกินที่ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าธรรมเนียมพิเศษ
  • ราคานี้ไม่รวมค่าส่วนเกินอุปกรณ์ หรือ อวัยวะเทียม และส่วนเกินค่าห้องเดี่ยว


Notice: Undefined offset: 0 in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-doctor.php on line 11

Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-doctor.php on line 11

แพทย์ประจำ

เพิ่มเติม

Notice: Undefined offset: 0 in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-operation.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-operation.php on line 6

หัตถการของ