ผู้บริหารการเงิน

ผู้บริหารการเงิน

ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารการเงิน

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี 2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท การเงินการธนาคาร/บัญชี/เศรษฐศาสตร์ 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการเงิน ในระดับผู้จัดการขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. มีทักษะด้านบริหารจัดการและการทำงานเป็นทีม 5. มีความเป็นผู้นำ 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word Excel และ Power Point ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และจัดทำแผนการเงิน 2. วิเคราะห์ต้นทุน บริหารทางการเงิน การติดตามหนี้สินของบริษัทและสภาพคล่อง 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำบทวิเคราะห์ทางการเงิน 4. ควบคุม/ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเงิน การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ภายในองค์กร 5.กำกับและบริหารระบบทางการเงินรวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการเงินและรักษาระบบการควบคุมภายในองค์กร 6. จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณ และรายงานเกี่ยวกับงานงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 7. มีความเป็นผู้นำ และต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยันฮี

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300, 02-435-7545หรือ 1723

info@yanhee.co.th

แผนที่โรงพยาบาล

ข้อมูลการเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 18, 110, 175, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203

วิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นเดินทางโดยรถเมล์สาย18(ฝั่งรพ.ราชวิถี) หรือแท็กซี่ มายังโรงพยาบาลยันฮี

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons