ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ตำแหน่งงาน : ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

คุณสมบัติ : 1. ปวส.-ปริญญาตรี 2. ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ด้านสื่อมัลติมีเดีย อย่างน้อย 1 ปี 3. เทคนิคการถ่ายวีดีโอ การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมและเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกผลิตสื่อโฆษณา Online และ Offline ซึ่งทำหน้าที่ เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การถ่ายบันทึกภาพ VOD การตัดต่อ การ SAVE เพื่อรองรับงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของฝ่ายการตลาด และการถ่ายบันทึกการอบรมวิชาการ การรักษา และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ การรักษาต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรทุกประเภทให้สอดคล้องตามความจำเป็นของงานในแต่ละประเภท พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนก

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยันฮี

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300, 02-435-7545หรือ 1723

info@yanhee.co.th

แผนที่โรงพยาบาล

ข้อมูลการเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 18, 110, 175, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203

วิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นเดินทางโดยรถเมล์สาย18(ฝั่งรพ.ราชวิถี) หรือแท็กซี่ มายังโรงพยาบาลยันฮี

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons