นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : 1.เพศ ช/ญ 2.วทบ. (รังสีการแพทย์) มีใบประกอบวิชาชีพ 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่าง เคร่งครัด 4.ภาษาอังกฤษพอใช้

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ให้การต้อนรับผู้รับบริการทางรังสีวินิจฉัย มีหน้าที่ให้บริการเอกซเรย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เข้าทำการรักษาตามคำสั่งแพทย์ ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานในระหว่างทำการตรวจและตรวจผู้ป่วย ดูแลรักษาเครื่องมือ จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ สถานที่ให้พร้อมบริการตลอด

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยันฮี

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300, 02-435-7545หรือ 1723

info@yanhee.co.th

แผนที่โรงพยาบาล

ข้อมูลการเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 18, 110, 175, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203

วิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นเดินทางโดยรถเมล์สาย18(ฝั่งรพ.ราชวิถี) หรือแท็กซี่ มายังโรงพยาบาลยันฮี

Show Buttons
Hide Buttons