จัดส่งแฟ้มเวชระเบียน

จัดส่งแฟ้มเวชระเบียน

ตำแหน่งงาน : จัดส่งแฟ้มเวชระเบียน

คุณสมบัติ :

    เพศ : หญิง

    อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

    วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    รับ-ส่งแฟ้ม – ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาและตามหน้าที่รับผิดชอบของแผนก ซึ่งทำหน้าที่รับและส่งแฟ้มเวชระเบียนไปยังเคาน์เตอร์และห้องตรวจต่างๆ ตามที่ระบุไว้ รับและส่งแฟ้มเวชระเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

    จัดเตรียมแฟ้ม – ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาและตามหน้าที่รับผิดชอบของแผนก ซึ่งทำหน้าที่จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียนให้กับห้องตรวจต่างๆ ตามที่ระบุไว้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการผู้ป่วย

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยันฮี

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300

1723

info@yanhee.co.th

Line@yanheehospital

ยันฮี โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม

ข้อมูลการเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 18, 110, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203

วิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นเดินทางโดยรถเมล์สาย18(ฝั่งรพ.ราชวิถี) หรือแท็กซี่ มายังโรงพยาบาลยันฮี

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons