ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ รู้สึกประทับใจมากค่ะ

คุณหมอใจดีเก่งมาก ๆ แผลที่เย็บมาเรียบร้อย ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ และรู้สึกประทับใจกับการได้รับบริการมาก ๆ 


จดหมายจากผู้ใช้บริการ
Show Buttons
Hide Buttons