ประทับใจการบริการ และดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย

1.ประทับใจการบริการ และดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยดีมากๆ ของนายแพทย์ผู้ผ่าตัด
2.สถานที่สะอาดบริการดี ที่จอดรถเพียงพอ ดีมากอยู่แล้ว


จดหมายจากผู้ใช้บริการ
Show Buttons
Hide Buttons