พจ.พรรษา สถีระกานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พจ.พรรษา สถีระกานนท์
Punsa Sateeraganont
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

หลักสูตรอบรมปฏิบัติการคลินิก ด้านการฝังเข็ม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน พ.ศ. 2550

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมแพทย์แผนจีน ประเทศไทย
  • ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 8 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :