นพ.ยิ่งยศ เจนวิริยะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ยิ่งยศ เจนวิริยะกุล
Dr. Yingyot Jenviriyakul
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต Southwestern University  พ.ศ. 2526

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

แพทยสภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :