พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 12.00-19.00 น.
พฤหัส 11.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-15.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย
Dr. Wisuttipha kunnarakthai
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2546
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2547

การศึกษาหลังปริญญา

 • Certificate in Aesthetic Medicine,American Academy of Aesthetic Medicine
 • International congress od Aesthetic Dermatology of Dermal Filler (ICAD)
 • Certificate of Attendance Unlocking emotional eauty with the MD codes Equations Master class
 • Dst Annual Meeting
 • Certificate of Attendance at Restylance training center
 • Certificate of Aesthetic Train camp พ.ศ. 2558 

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • American Academy of Aesthetic Medicine

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 12.00-19.00 น.
พฤหัส 11.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-15.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :