นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-19.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ
Dr. Wisoot Wongklahan
แพทย์ศูนย์เส้นเลือดขอด
ศูนย์กำจัดขน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาหลอดเลือดดำ พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

 • หลักสูตรการรักษาหลอดเลือดดำขั้นต้นและขั้นสูง ราชวิทยาลัยหลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2551
 • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ อเมริกา พ.ศ. 2556
 • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ เกาหลีใต้ พ.ศ. 2558
 • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2559
 • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ โปแลนด์ พ.ศ. 2560

สมาชิก/ชมรม

 • สมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย
 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมหลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย,อเมริกา

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-19.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :