พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย
Dr. Wipawee Wittayawanichai
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2545
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาวิชาตจวิทยา พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

 • Advance course filler,Botox,Ulthera,Thermage Picoway and Laser
 • American Academy of Aesthetic Medicine
 • World Congress of Dermatology
 • Eurasian Congress of Aesthetic Dermatology ICAP

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • Filler และ Botox เพื่อปรับรูปหน้า
 • Ulthera , Thermage ยกกระชับใบหน้า
 • มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง มากกว่า 18 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :