พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-19.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย
Dr. Wipawee Wittayawanichai
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2545
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาตจวิทยา พ.ศ. 2549                   

การศึกษาหลังปริญญา

 • Advance training course filler,Botox,Ulthera,Thermage Picoway
 • Aesthetic Medicine
 • American Academy of Aesthetic Medicine
 • World Congress of Dermatology
 • Eurasian Congress of Aesthetic Dermatology
 • Certificate in Ulthera training course
 • Certificate in Thermage training course
 • Certificate in advance Botox training course
 • Certificate in Eurasian congress of Aesthetic Dermatology (ICAD)
 • Certificate in Thai society of cosmetic
 • Certificate in World congress of Dermatology ,Korea พ.ศ. 2554

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-19.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :