พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย
Dr. Wipaporn Chalermwai
แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :