นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี
Dr.Wichian Wongworngsri
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2536
  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :