นพ.วัสสะ วัชรากร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00-19.00 น.
เสาร์ 08.00-19.00 น.
อาทิตย์ 08.00-19.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.วัสสะ วัชรากร
Dr. Wassa Watcharakorn
แพทย์ศูนย์ดีท็อกซ์และศูนย์คีเลชั่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2551
 • Certificate of International association for colon hydrotherapy (I-ACT) Texas,USA พ.ศ. 2551
 • หลักสูตรแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) สาขา Colon hydrotherapy และ Chelation therapy พ.ศ. 2551-2552
 • Certificate of Chelation and nutrition therapy Sydney,Australia พ.ศ. 2552
 • Certificate of American Anti-aging medicine พ.ศ. 2553-2554
 • Australian Board of Nutriton and environmental Medicine พ.ศ. 2554
 • Certificate of American Aesthetic Medicine พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร Basic hyperbaric oxygen พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น พ.ศ. 2555
 • LIBBE Equipment Training Workshop
 • Colon Hydrotherapy Course
 • I-ACT
 • Chelation Therapy
 • Injectable Nutrients
 • เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น
 • Anti-Aging Medicine
 • เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 7

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมคีเลชั่นแห่งประเทศไทย (CMAT)
 • สมาคมคีเลชั่นออสเตรเลีย (ACNEM)
 • สมาคมการสวนล้างลำไส้นานาชาติ (I-ACT)
 • สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย (A4M)

 

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00-19.00 น.
เสาร์ 08.00-19.00 น.
อาทิตย์ 08.00-19.00 น.

หมายเหตุ :