พญ.วันฤดี ไชยชนะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-12.00 น.
อังคาร 10.00-20.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00 น.
เสาร์ 19.00-07.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันพุธ ที่2 และ 4 ของเดือน

พญ.วันฤดี ไชยชนะ
Dr. Wanruedee Chaichana
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2550

วุฒิบัตร

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-12.00 น.
อังคาร 10.00-20.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00 น.
เสาร์ 19.00-07.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันพุธ ที่2 และ 4 ของเดือน