นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-16.00 น.
อังคาร 06.00-16.00 น.
พุธ 06.00-16.00 น.
พฤหัส 12.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วันชัย เยาวลักษณ์
Dr. Wanchai Yaowaluk
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2528

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-16.00 น.
อังคาร 06.00-16.00 น.
พุธ 06.00-16.00 น.
พฤหัส 12.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :