นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-15.30 น.
อังคาร 06.00-15.30 น.
พุธ 06.00-12.00 น.
พฤหัส 06.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วันชัย เยาวลักษณ์
Dr. Wanchai Yaowaluk
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2528

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมทั่วไป มากกว่า 29 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-15.30 น.
อังคาร 06.00-15.30 น.
พุธ 06.00-12.00 น.
พฤหัส 06.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :