นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-13.00 น.
พฤหัส 08.00-19.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-19.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย
Dr. Wajarapong Yothathai
แพทย์ศูนย์เส้นเลือดขอด
ศูนย์กำจัดขน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • หลักสูตรการรักษาหลอดเลือดดำขั้นต้นและขั้นสูง ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
  • หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์อัลตร้าซาวด์หลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
  • หลักสูตรการฉีดยาเส้นเลือดขอด ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
  • หลักสูตรหัตถการทางความงาม (AAAM)
  • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ เกาหลีใต้ พ.ศ. 2558
  • การประชุมสหภาพหลอดเลือดดำนานาชาติ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2560

สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-13.00 น.
พฤหัส 08.00-19.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-19.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :