ทพ.วิวัธน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.วิวัธน์ เฉลิมรัตนโรจน์
Dr. Vivat Chalermrattanaroj
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ประกาศนียบัตร ทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2538

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :