นพ.วิทวัส อังคทะวานิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วิทวัส อังคทะวานิช
Dr.Vitawat Angkatavanich
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2541
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2544

การศึกษาหลังปริญญา

 • การประชุมสัมมนานานาชาติที่โรงแรมโอเรียลเต็น เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พลาสติกศัลยกรรม, Seoul,ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2543
 • การประชุมสัมมนาเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 9 สมาคมแพทยศาสตร์เลเซอร์
  และศัลยกรรม พ.ศ. 2544
 • การประชุมสัมมนาครั้งที่ 13 ระหว่างประเทศสภา YAG เลเซอร์สังคม,
  พัทยา, พ.ศ. 2545
 • การฝึกอบรมการผ่าตัดเล็กหลักสูตรทั่วไปรพ. ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2547
 • การประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 โรงแรมโอเรียลเต็น เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พลาสติก ศัลยกรรม,กรุงเทพฯ พ.ศ. 2547
 • การฝึกอบรมพิเศษความก้าวหน้าในศัลยกรรมจมูก,ชิคาโก,อิลลินอยส์,
  ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
 • การประชุมในเชิงปฏิบัติการ Reconstructive ผ่าตัดเล็ก,ประเทศไต้หวัน ,
  พ.ศ. 2549
 • International Conference of ศัลยกรรมตกแต่ง,ประเทศไต้หวัน,
  พ.ศ. 2549
 • หลักสูตรในการผ่าตัดโดยการใช้ท่อสอดใส่ กรุงเทพ, พ.ศ. 2549
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการผ่าตัดเทคนิค
  ภายในริมฝีปาก เพดานปาก และขากรรไกร รพ.ฉางกวง,ประเทศไต้หวัน,
  พ.ศ. 2549
 • การประชุมอาเซียนศัลยศาสตร์พลาสติกครั้งที่ 13 การประชุมครั้งที่ 5
  ของสมาคมระหว่างประเทศ ศัลยศาสตร์ เชียงใหม่ พ.ศ. 2549
 • Advanced Mesotherapy Training Course Bangkok
  พ.ศ. 2550
 • การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการลดริ้วรอยหย่อนยานบนใบหน้า
  นานาชาติ ครั้งที่ 1 (IMCAS เอเชีย) พ.ศ. 2550
 • การประชุมสัมมนาเรื่องการแพทย์กับการรับมือริ้วรอยบนใบหน้า
  ครั้งที่ 4 กรุงเทพ พ.ศ. 2550
 • การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้า
  พ.ศ. 2550
 • การประชุมสัมมนาการผ่าตัดโดยการใส่ท่อในร่างกาย แคลิฟอร์เนีย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550
 • หลักสูตรการผ่าตัดก้น พ.ศ. 2550
 • การประชุมสัมมนาศัลยกรรม เรื่องการแก้ไขปัญหาผิวหนังหย่อนยาน
  บนใบหน้า พ.ศ. 2551
 • การประชุมการผ่าตัดจมูกประจำปีที่ 1 พ.ศ. 2551
 • การพบปะสัมมนาสมาคมฮอร์โมนแห่งนานาชาติ พ.ศ. 2551

สมาชิก/ชมรม

 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (OSAPS)
 • สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • American Academy of Anti-Aging Medicine

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง มากว่า 17 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :