นพ.วิทวัส อังคทะวานิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : หยุดทุกวันพุธที่ 1, 3 และ 5

นพ.วิทวัส อังคทะวานิช
Dr.Vitawat Angkatavanich
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

 • ศัลยศาสตร์             พ.ศ.2541
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ.2544

การศึกษาหลังปริญญา

 • การประชุมสัมมนานานาชาติที่โรงแรมโอเรียลเต็น เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พลาสติกศัลยกรรม, Seoul,เกาหลีใต้ พ.ศ.2543
 • การประชุมสัมมนาเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 9 สมาคมแพทยศาสตร์เลเซอร์
  และศัลยกรรม พ.ศ.2544
 • การประชุมสัมมนาครั้งที่ 13 ระหว่างประเทศสภา YAG เลเซอร์สังคม,
  พัทยา, พ.ศ.2545
 • การฝึกอบรมการผ่าตัดเล็กหลักสูตรทั่วไปรพ.สิงคโปร์ พ.ศ.2547
 • การประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 โรงแรมโอเรียลเต็น เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พลาสติก ศัลยกรรม,กรุงเทพฯ พ.ศ.2547
 • การฝึกอบรมพิเศษความก้าวหน้าในศัลยกรรมจมูก,ชิคาโก,อิลลินอยส์,
  อเมริกา พ.ศ.2548
 • การประชุมในเชิงปฏิบัติการ Reconstructive ผ่าตัดเล็ก,ไต้หวัน ,
  พ.ศ.2549
 • International Conference of ศัลยกรรมตกแต่ง,ไต้หวัน,
  พ.ศ.2549
 • หลักสูตรในการผ่าตัดโดยการใช้ท่อสอดใส่ กรุงเทพ, พ.ศ.2549
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการผ่าตัดเทคนิค
  ภายในริมฝีปาก เพดานปาก และขากรรไกร รพ.ฉางกวง,ไต้หวัน,
  พ.ศ.2549
 • การประชุมอาเซียนศัลยศาสตร์พลาสติกครั้งที่ 13 การประชุมครั้งที่ 5
  ของสมาคมระหว่างประเทศ ศัลยศาสตร์ เชียงใหม่ พ.ศ.2549
 • Advanced Mesotherapy Training Course Bangkok
  พ.ศ.2550
 • การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการลดริ้วรอยหย่อนยานบนใบหน้า
  นานาชาติ ครั้งที่ 1 (IMCAS เอเชีย) พ.ศ.2550
 • การประชุมสัมมนาเรื่องการแพทย์กับการรับมือริ้วรอยบนใบหน้า
  ครั้งที่ 4 กรุงเทพ พ.ศ.2550
 • การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้า
  พ.ศ.2550
 • การประชุมสัมมนาการผ่าตัดโดยการใส่ท่อในร่างกาย แคลิฟอร์เนีย
  สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
 • หลักสูตรการผ่าตัดก้น พ.ศ.2550
 • การประชุมสัมมนาศัลยกรรม เรื่องการแก้ไขปัญหาผิวหนังหย่อนยาน
  บนใบหน้า พ.ศ.2551
 • การประชุมการผ่าตัดจมูกประจำปีที่ 1 พ.ศ.2551
 • การพบปะสัมมนาสมาคมฮอร์โมนแห่งนานาชาติ พ.ศ.2551

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : หยุดทุกวันพุธที่ 1, 3 และ 5