พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง
Dr. Vitasna Ketglang
แพทย์ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

  • General Medicine Education Knon Kaen University พ.ศ. 2525-2531
  • Specialist Training, Obstertrics and Gynecology Chiang Mai University  พ.ศ. 2534-2537
  • Prolapse Repair Workshop, Singapore, พ.ศ. 2553
  • Urogynecology in the new frontier:six And Pregnancy, พ.ศ. 2553
  • International Urogynecology Conference : Pelvis Disorders, พ.ศ. 2553
  • Aesthetic Laser Gynecology, Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America พ.ศ. 2554

 

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • International Continence Society

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :