นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ
Dr.Virat Osathalert
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534
 • สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

 • การฝึกอบรมในสาขาจุลศัลยกรรม Chung Kang Hospital เมืองไทเป , ประเทศไต้หวัน พ.ศ. 2539
 • หลักสูตรหลักการ การศัลยกรรมกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (AO Craniomaxillofacial principles)  พ.ศ. 2538
 • หลักสูตรศัลยกรรมเสริมก้นและสะโพก , กรุงเทพ พ.ศ. 2550
 • Education Activity Plastic Surgery The Meeting (PSTM 20187) , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Education Activity Plastic Surgery The Meeting (PSTM 20187) เมืองชิคาโก้ , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ฝึกอบรม Aesthetic Surgery For Men-Module 1 พ.ศ. 2561 ของ PSEN University (Plastic Surgery Education Network)
 • ประชุมวิชาการประจำปี ISAPS , ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561
 • ร่วมประชุม ISAPS Virtual Olympiad พ.ศ. 2563
 • ร่วมประชุม ISAPS Rhinoplasty Live Surgery Course Turkey พ.ศ. 2563
 • ประชุมวิชาการประจำปี Plastic Surgery The Meeting (Virtual) พ.ศ. 2563
 • ร่วมประชุม ISAPS World พ.ศ. 2564
 • ร่วมประชุม ASPS Spring Meeting on March 4-6 พ.ศ. 2565

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ (ISAPS)

ประสบการณ์ในการรักษา

 • ประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :