พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ
Dr. Vijitr Isariyavuth
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2541
  • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :