พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ
Dr. Vijitr Isariyavuth
ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2541
  • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมโภชนากรเด็กแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ดูแลผู้ป่วยเด็กทั่วไป
  • ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโภชนาการ , การเจริญเติบโต ความสูง , น้ำหนักตัวน้อย/น้อยกว่าปกติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :