พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ
Dr. Vijitr Isariyavuth
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ.2535

  วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2541
  • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
 • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ พ.ศ. 2553
 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย
 • ชมรมโภชนากรเด็ก แห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ดูแลผู้ป่วยเด็กทั่วไป
 • ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโภชนาการ , การเจริญเติบโต ความสูง , น้ำหนักตัวมาก/น้อยกว่าปกติ
 • ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 07.00-16.00 น.
  อังคาร -
  พุธ 07.00-16.00 น.
  พฤหัส 07.00-16.00 น.
  ศุกร์ 07.00-16.00 น.
  เสาร์ 07.00-16.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :