ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 15.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล
Dr. Vichit Stitjunthragul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

บัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 15.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :