ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล
DR. VICHIT SATHITJUNTHRAGUL
ทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

  วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

 • บัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

 • สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
  อังคาร 09.00 - 18.00 น.
  พุธ 09.00 - 18.00 น.
  พฤหัส -
  ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
  อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

  หมายเหตุ :